ยินดีต้อนรับสู่รั้วเขียวแสด โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 04 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 04 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 31 มี.ค. 66
ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 31 มี.ค. 66
ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนรอบทั่วไป) 24 มี.ค. 66
จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 : ประชุมทำความเข้าใจการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชาของ Earthsafe 04 มิ.ย. 66
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 : กระบวนการจิตตปัญญาสุนทรียสนทนาสู่การสะท้อนคิดรายวิชานวัตวิถี 04 มิ.ย. 66
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 : คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 03 มิ.ย. 66
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสู่การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน 01 มิ.ย. 66
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 : ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 พ.ค. 66
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 : โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 27 พ.ค. 66
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 : โครงการอัจฉริยะยุวประกันภัย ประจำปี 2566 27 พ.ค. 66
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 : กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 66
ประมวลภาพกิจกรรมเมืองหลังสวน
ประชุมทำความเข้าใจการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชาของ Earthsafe
กระบวนการจิตตปัญญาสุนทรียสนทนาสู่การสะท้อนคิดรายวิชานวัตวิถี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเมืองหลังสวนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๖๖
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ
วีดิทัศน์เมืองหลังสวน
วีดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้นวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวน (ชวนชล) การทำสวนทุเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4
วีดีโอนำเสนอแหล่งเรียนรู้นวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวน (ชวนชิม) ณ สวนสารพัด ของนักเรียนชั้น ม.5
VTR นำเสนอหลักสูตรรายวิชานวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565
MLS Wish You A Merry Christmas
วิดีโอสั้น ค.ป.ภ. เรื่อง "พ.ร.บ. ช่วยท่านได้"
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ นักเรียน ม.6 รุ่นที่ 30
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ณ จ.สตูล
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัลครูดีศรีหลังสวน ในวันครู ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับนายพรพิชัย กาญจนนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รับรางวัลชนะเลิศและรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
โครงการพาน้องกลับมาเรียนของโรงเรียนเมืองหลังสวน
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ราคาชุดพละนักเรียน ม.1 (9/1) 03 มิ.ย. 66
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (70/0) 24 มี.ค. 66
คุณคิดยังไงกับการบูรณะห้องเรียน (2253/1) 02 ก.พ. 58
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (2825/2) 02 ก.พ. 58
คุณคิดยังไงเกี่ยวกับความรักในวัยเรียน (4413/3) 02 ก.พ. 58
ห้องน้ำใหม่ไฉไลกว่าเดิม (5135/18) 30 ม.ค. 58
อยากทราบว่านักเรียนชั้นม.3สอบเสร็จวันไหน ปิดเทอมวันไหน?? (2163/1) 30 ม.ค. 58
จากศิษย์เก่า (2543/2) 26 มิ.ย. 55
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการร้องเรียน 16 ก.ค. 59
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอลาออก 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน 21 ก.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียน 21 ก.ค. 58
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.กษมาพร ชวาลิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานต้นสังกัด
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.เมืองหลังสวน เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2011
ปรับปรุง 05/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 1869847
Page Views 2580416