กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0818958130
อีเมล์ : folk_swu@hotmail.com

นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ครูชำนาญการ

นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรอง
ครูชำนาญการ

นายปฐวี พุฒใหญ่
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0842979694