ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์
ครู คศ.1

นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรอง
ครู คศ.1

นางสาวรวมพร สีเผือก
ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com