สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

รูปเจดีย์มีพระปรมาภิไธยย่อ จ. อยู่ตรงกลาง

ที่ใต้ฐานเจดีย์มีอักษรย่อ ม.. โดยมีลายกนกอยู่ด้านข้างเจดีย์

ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนเมืองหลังสวน