ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน 1/2563 ช่วงสถานการณ์ Covid-19 (อ่าน 15) 16 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 169) 25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอ (อ่าน 247) 13 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาพานหนะรับส่งนักเรียนไปทัศศึกษา โดยวิธีเจาะจง (อ่าน 335) 24 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล โรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 617) 13 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง (อ่าน 858) 01 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 794) 30 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 808) 30 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 734) 29 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง (อ่าน 806) 29 มี.ค. 62
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1250) 14 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 685) 05 ก.พ. 62
ประกวดราคาเช่าโครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 612) 14 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 621) 13 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (อ่าน 646) 27 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 618) 09 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 615) 02 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการคัดเลือ (อ่าน 827) 08 พ.ค. 61
การจัดซื้อแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 777) 30 เม.ย. 61
โรงเรียนเมืองหลังสวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีปรับปรุงร (อ่าน 1236) 01 ธ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงบประมาณ (อ่าน 1191) 12 ต.ค. 60
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงบประมาณ (อ่าน 1102) 12 ต.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 1034) 03 ต.ค. 60
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 916) 13 มี.ค. 60
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 (อ่าน 929) 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 (อ่าน 966) 07 ธ.ค. 59
บรรยากาศการเลือกสรรพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 1237) 25 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1089) 20 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1007) 20 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 1441) 12 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 1314) 12 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและความประพฤติ (อ่าน 997) 30 ม.ค. 58
ติวเข้ม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1027) 30 ม.ค. 58
การประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนาสาระคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร (อ่าน 1117) 19 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมบรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง (อ่าน 1021) 20 พ.ย. 57
พิธียกเสาเอกอาคารฝีกงานโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 1044) 19 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคหรือบูชาวัตถุมงคลพระมุนีสารโสภณ(หลวงพ่อตุด) เพื่อสร้างอาคารเรียน องค์ละ ๑๐๐ บาท (อ่าน 1559) 13 มิ.ย. 57
"สร้างกุศล สร้างอาคารเรียนให้ลูกหลาน ได้วัตถุมงคลไว้บูชา" สถานที่บูชาวัตถุมงคลพระมุนีสารโสภณ (อ่าน 1073) 13 มิ.ย. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดการเรียนการสอน (อ่าน 1073) 21 พ.ค. 56
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน 216 ล (อ่าน 1261) 22 เม.ย. 56