ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 25 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) (อ่าน 47) 04 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) (อ่าน 48) 04 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 52) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 48) 31 มี.ค. 66
ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 31 มี.ค. 66
ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนรอบทั่วไป) (อ่าน 43) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนรอบทั่วไป) (อ่าน 47) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 46) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 48) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 380) 26 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2 อาคาร โรงเรียนเมืองหลังสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 261) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน ปิดโรงเรียนภายใน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 (อ่าน 333) 29 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 404) 26 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 390) 25 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 นี้ (อ่าน 577) 19 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพิ่มเติม) (อ่าน 1013) 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง (อ่าน 991) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้าค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 956) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 940) 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 963) 07 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 827) 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 946) 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพิ่มเติม) (อ่าน 755) 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง (อ่าน 869) 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและนักการภารโรง (อ่าน 916) 25 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 738) 05 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 711) 05 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ (อ่าน 3233) 06 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3770) 06 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3409) 31 ม.ค. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม MLS Chinese New Year 2022 (อ่าน 3786) 24 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูป Online ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2565 (อ่าน 3404) 19 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3810) 06 ม.ค. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม MLS Christmas Week 2021 (อ่าน 4012) 21 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (อ่าน 3925) 03 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 (อ่าน 3828) 01 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ถึง 31 ธันวาคม 2564 (อ่าน 3405) 29 พ.ย. 64
แจ้งปรับลดรายการเก็บเงินระดมทรัพยากรโรงเรียนเมืองหลังสวน (เงินบำรุงการศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงินระดมทรัพยากรโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 3913) 05 พ.ย. 64
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. (อ่าน 3845) 04 พ.ย. 64
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 3845) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3829) 28 ต.ค. 64
เชิญชวนเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน (อ่าน 3888) 19 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเมืองหลังสวน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3804) 05 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 3822) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง มาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 3852) 30 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 3839) 26 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 3893) 10 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (อ่าน 4222) 28 พ.ค. 64