ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเมืองหลังสวน
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พ.ศ.2564 (อ่าน 5) 23 เม.ย. 64
กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้นักเรียนชั้น ม.6 26 มีนาคม 2564 (อ่าน 6) 05 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 05 เม.ย. 64
กิจกรรมผลิดอกแคแสด'63 25 มีนาคม 2564 (อ่าน 7) 05 เม.ย. 64
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 10) 05 เม.ย. 64
ประมวลภาพ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 10) 05 เม.ย. 64
กิจกรรมดี ๆ ที่มีจิตอาสา (อ่าน 6) 05 เม.ย. 64
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 13) 08 มี.ค. 64
แนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 17) 07 มี.ค. 64
เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน (อ่าน 8) 27 ก.พ. 64
การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมครูเมืองหลังสวนกับทีมครูโรงเรียนท่าชนะ (อ่าน 7) 27 ก.พ. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 (อ่าน 6) 27 ก.พ. 64
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ ว.21 (อ่าน 9) 27 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา วิชาหน้าที่พลเมือง “พี่ทำน้องนั่ง ของนักเรียนชั้นม.5/1 (อ่าน 7) 27 ก.พ. 64
มอบทุนการศึกษาโครงการนักเรียน มาเรียนครบ 100% และผลการเรียนดี (อ่าน 7) 27 ก.พ. 64
การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ครูเมืองหลังสวนพบครูสวนศรีวิทยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 8) 27 ก.พ. 64
ตรวจเยี่ยมและติดตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนเมืองหลังสวน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติ (อ่าน 34) 04 ก.พ. 64
ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนท่าชนะ ศึกษาดูงานการใช้ Google data studio และ Google app (อ่าน 5) 29 ม.ค. 64
ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมครูเมืองหลังสวน & ทีมเพื่อนครูชุมพร 2 (อ่าน 43) 17 ม.ค. 64
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 (อ่าน 21) 15 ม.ค. 64
เยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการเข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 24) 15 ม.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom (อ่าน 27) 10 ม.ค. 64
กิจกรรมแคแสดคืนถิ่น กิจกรรมแนะแนวจากพี่ๆโรงเรียนนายสิบทหารบก (อ่าน 2987) 02 ม.ค. 64
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 2995) 02 ม.ค. 64
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง Khao Phang Trail Travel Run 2020 (อ่าน 2984) 02 ม.ค. 64
อบรมระบบบันทึกคะแนนออนไลน์ (PP5Online) ให้กับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 2983) 02 ม.ค. 64
นายนพพร อุสิทธิ์ (นายกฯโต้ง) เยี่ยมเยือนคณะครูเมืองหลังสวน (อ่าน 2987) 02 ม.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 2980) 02 ม.ค. 64
นำเสนอผลงานประเมินครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26 ธันวาคม 2563 (อ่าน 2982) 30 ธ.ค. 63
กิจกรรมมอบถ้วยและเหรียญรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 2995) 27 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน 25 ธันวาคม 2563 (อ่าน 2997) 26 ธ.ค. 63
โรงเรียนเมืองหลังสวนเป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตจังหวัดชุมพร เขต 2 (อ่าน 2980) 26 ธ.ค. 63
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง TO BE NUMBER ONE (อ่าน 2999) 22 ธ.ค. 63
บริษัทโฮมมาร์ทหลังสวนจำกัด มอบทุนการศึกษา 100,000 บาทให้โรงเรียนเมืองหลังสวน 17 ธันวาคม 2563 (อ่าน 2994) 18 ธ.ค. 63
อบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 14-16 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3000) 17 ธ.ค. 63
กิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 9 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3003) 14 ธ.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกและบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม 2563 (อ่าน 2992) 08 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3009) 07 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3004) 07 ธ.ค. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (อ่าน 3073) 17 พ.ย. 63