ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว : รอบรั้วเมืองหลังสวน
ฉบับที่ ฉ3/2564:04/05/64:โรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อสุภาพ ปัจฉิมเพชร
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ฉบับที่ ฉ2/2564:23/04/64:การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
ฉบับที่ ฉ1/2564:19/04/64:ยินดีต้อนรับคุณครูที่ได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ฉบับที่ 85/2563:08/04/64:การประชุมโครงการนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรูู้ด้วย PLC
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
ฉบับที่ 84/2563:07/04/64:การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
ฉบับที่ 83/2563:04/04/64:การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
ฉบับที่ 82/2563:25/03/64:พิธีทำบุญในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ฉบับที่ 81/2563:17-18/03/64:โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ฉบับที่ 80/2563:13/03/64:ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โรงเรียนเมืองหลังสวน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
ฉบับที่ 79/2563:14/03/64:การตรวจเยี่ยมสนามสอบ สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
ฉบับที่ 78/2563:13-14/03/64:สนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
ฉบับที่ 77/2563:12/03/64:การประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
ฉบับที่ 76/2563:10/03/64:กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ฉบับที่ 75/2563:10/03/64:กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และลูกเสือวิสามัญ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ฉบับที่ 74/2563:08/03/64:มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2/2564
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ฉบับที่ 73/2563:06/03/64:ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ฉบับที่ 72/2563:05/03/64:การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
ฉบับที่ 71/2563:2-4/03/64:แนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 64
ฉบับที่ 70/2563:23/02/64:เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64
ฉบับที่ 69/2563:17/02/64:การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างทีมครูเมืองหลังสวนกับทีมครูท่าชนะ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 64