ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ นักเรียน ม.6 รุ่นที่ 30
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ณ จ.สตูล
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัลครูดีศรีหลังสวน ในวันครู ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนายพรพิชัย กาญจนนิยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รับรางวัลชนะเลิศและรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนายหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
ทีมเรือ ศรีขรินทร์ทิพย์ นักเรียนเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทนักเรียน และได้รับถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
โรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active learning) ของสหวิทยาเขตชุมพร 2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประเภท ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ภาค 4
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการ แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน รายการระนองมาราธอนภูเขา นานาชาติ
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "เสียงโตเกียวรัน"
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวน รับโล่เชิดชูเกียรติให้เป็นผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฎา ทองกำเหนิด รับโล่รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเมืองหลังสวนที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
โรงเรียนเมืองหลังสวน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ อันดับที่ 1 ระดับ AA
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
โรงเรียนเมืองหลังสวนได้รับผลการประเมิน ระดับดีเด่น ในการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64