ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศของ สพฐ. (อ่าน 22) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 21) 29 เม.ย. 64
รายละเอียดห้องเรียนชั้น ม.1 และแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 224) 23 เม.ย. 64
กำหนดการใหม่!!! การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 193) 23 เม.ย. 64
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10) 10 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 160) 10 เม.ย. 64
กำหนดและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 9) 27 ก.พ. 64
แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนด้วย Google Classroom (อ่าน 29) 10 ม.ค. 64
เลิก 10 พฤติกรรมเคยชิน ลด เสี่ยงโควิด-19 (อ่าน 24) 10 ม.ค. 64
ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom (อ่าน 356) 07 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ Covid-19 (อ่าน 3236) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวนปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3257) 03 ม.ค. 64
สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน [คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน] (อ่าน 3266) 02 ม.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 3480) 27 ธ.ค. 63
กิจกรรม Big cleaning day ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3250) 26 ธ.ค. 63
หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 3108) 23 ธ.ค. 63
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเ (อ่าน 3144) 03 ธ.ค. 63
เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนและพิธีทำขวัญเรือยาว ประจำปี 2563 (อ่าน 2974) 20 ต.ค. 63
ระเบียบโรงเรียนเมืองหลังสวน:ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ (อ่าน 3024) 07 ต.ค. 63
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน 1/2563 ช่วงสถานการณ์ Covid-19 (อ่าน 3018) 16 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3671) 25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอ (อ่าน 3486) 13 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาพานหนะรับส่งนักเรียนไปทัศศึกษา โดยวิธีเจาะจง (อ่าน 3590) 24 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล โรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 3875) 13 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง (อ่าน 4118) 01 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4073) 30 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 4028) 30 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 3917) 29 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง (อ่าน 4012) 29 มี.ค. 62
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4484) 14 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 3910) 05 ก.พ. 62
ประกวดราคาเช่าโครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3767) 14 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 3770) 13 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (อ่าน 3850) 27 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 3777) 09 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง (อ่าน 3777) 02 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการคัดเลือ (อ่าน 3983) 08 พ.ค. 61
การจัดซื้อแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 3941) 30 เม.ย. 61
โรงเรียนเมืองหลังสวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีปรับปรุงร (อ่าน 4407) 01 ธ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงบประมาณ (อ่าน 4356) 12 ต.ค. 60