ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนเมืองหลังสวนได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายนพรุจ เขียวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2557,02:29   อ่าน 1597 ครั้ง