ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0869645787
อีเมล์ : chaiyon.021@hotmail.com
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2554,13:53  อ่าน 2682 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองหลังสวน ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
รายละเอียดผลงาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.5 KB
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2554,13:53   อ่าน 2682 ครั้ง