ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางอำนวย ออกเวหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2555,13:02  อ่าน 1961 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองหลังสวน ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2554,13:53  อ่าน 2404 ครั้ง
รายละเอียด..

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com