ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาการขยายพันธุ์พืช
ชื่ออาจารย์ : นายอัมพร จันทร์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,15:47  อ่าน 1351 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางอำนวย ออกเวหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2555,13:02  อ่าน 2625 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองหลังสวน ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2554,13:53  อ่าน 2762 ครั้ง
รายละเอียด..