ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com