ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
3 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว 0-7759-1043
4 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
5 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077-620061
6 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
7 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
8 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640