ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 990) 23 เม.ย. 55
ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1059) 23 เม.ย. 55
ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 856) 23 เม.ย. 55
ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 807) 23 เม.ย. 55
ปีการศึกษา 2551 (อ่าน 941) 23 เม.ย. 55
ปีการศึกษา 2546-2550 (อ่าน 785) 23 เม.ย. 55

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com