การเฝ้าระวัง ติดตาม แผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน
แนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนเมืองหลังสวน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 467) 16 พ.ค. 65
วีดีโอแนะนำวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Nasal swab ในการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง (อ่าน 3421) 21 ธ.ค. 64
คู่มือการป้องกันโควิดและแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 4138) 23 พ.ย. 64
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 10342) 29 ต.ค. 64
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 ในชุมชน (อ่าน 3392) 09 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 3397) 07 ก.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวัง ติดตาม แผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดโรค COVID-19 (อ่าน 3412) 07 ก.ค. 64