ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเมืองหลังสวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีปรับปรุงร (อ่าน 97) 01 ธ.ค. 60
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงบประมาณ (อ่าน 107) 12 ต.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงบประมาณ (อ่าน 126) 12 ต.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 138) 03 ต.ค. 60
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 192) 13 มี.ค. 60
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 (อ่าน 204) 07 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 (อ่าน 221) 07 ธ.ค. 59
บรรยากาศการเลือกสรรพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 534) 25 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 537) 20 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 433) 20 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 765) 12 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 740) 12 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและความประพฤติ (อ่าน 446) 30 ม.ค. 58
ติวเข้ม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 476) 30 ม.ค. 58
การประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนาสาระคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร (อ่าน 524) 19 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมบรรพชาสามเณรถวายพ่อหลวง (อ่าน 427) 20 พ.ย. 57
พิธียกเสาเอกอาคารฝีกงานโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 487) 19 ส.ค. 57
"สร้างกุศล สร้างอาคารเรียนให้ลูกหลาน ได้วัตถุมงคลไว้บูชา" สถานที่บูชาวัตถุมงคลพระมุนีสารโสภณ (อ่าน 485) 13 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคหรือบูชาวัตถุมงคลพระมุนีสารโสภณ(หลวงพ่อตุด) เพื่อสร้างอาคารเรียน องค์ละ ๑๐๐ บาท (อ่าน 779) 13 มิ.ย. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจัดการเรียนการสอน (อ่าน 506) 21 พ.ค. 56
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีอาคารเรียน 216 ล (อ่าน 703) 22 เม.ย. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1514) 14 มี.ค. 56
ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภํณฑ์การศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 585) 13 ก.พ. 56
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล (อ่าน 679) 11 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมฯ (อ่าน 1151) 02 ส.ค. 55
บทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช (อ่าน 3184) 22 มี.ค. 55
คณะครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือครูแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อนำไปใช้ในการสอนได้ที่ หน้าเอกสารดา (อ่าน 1241) 27 ก.ค. 54
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนร่วมเป็นกำลังใจให้วงดนตรี M.L.S ของโรงเรียนเมืองหลังสวน (อ่าน 984) 25 ก.ค. 54