ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการร้องเรียน (อ่าน 182) 16 ก.ค. 59
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 358) 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 315) 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 349) 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอลาออก (อ่าน 344) 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 312) 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 313) 21 ก.ค. 58
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 298) 21 ก.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียน (อ่าน 463) 21 ก.ค. 58

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com