ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและความประพฤติ
วันนี้ เวลา 9.00 น. นายนพรุจ  เขียวสอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5  และ 6 ที่มีปัญหาด้านผลการเรียนและความประพฤติ  ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มาเรียน  มาเรียนสาย หนีคาบเรียน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2558,07:09   อ่าน 625 ครั้ง