ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินครูดีเด่นศูนย์พัฒนาสาระคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
     ตามที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชุมพร ให้มีการประเมินครูดีเด่นของศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระซึ่งผู้เข้ารับการประเมินต้องนำผลงานมานำเสนอในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 718 ครั้ง