ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเมืองหลังสวน
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วย Google Applications
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วย Google Applications ให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและครูโรงเรียนเมืองหลังสวนที่สนใจ ในวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2558 โดยมี นายเจริญ  แก้วใจดี ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2558,10:02   อ่าน 666 ครั้ง