ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
การแข่งขันกรีฑา วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
การแข่งขันกรีฑา วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร
- เด็กหญิงธีรดา วิศาลวิเศษวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ วิ่ง 200 เมตร 400 เมตร และ 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
- นายพรพิชัย กาญจนนิยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 รางวัล ได้แก่ วิ่ง 1,500 เมตร และ 5,000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย
- เด็กชายณัฐพล ศิลปภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,08:07   อ่าน 124 ครั้ง