ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2551
      1. โรงเรียนได้รับเกียรติคุณบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  โอกาสได้ให้การสนับสนุนโครงการสืบสานพุทธศาสน์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราช  สมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙
      2. เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โอกาสได้รับรางวัลจากการจัดงาน  มหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาภาคใต้  ปี ๒๕๔๙ ด้านสิ่งประดิษฐ์
      3. ได้รับป้ายโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝันจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โอกาสที่โรงเรียนผ่าน การประเมินโรงเรียนในฝัน
      4. สร้างห้องโสตทัศนศึกษาโดยการระดมทรัพยากรจากการทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวน ๕๓๒,๑๓๑.๓๒  บาท
      5.  ส่งเสริมครูเข้ารับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๒๓  คน ผ่านการประเมินทุกคน
      6.  ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเปตองชายรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๖  ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ประจำปี  ๒๕๔๙ จากศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดชุมพร
      7. ส่งเสริมนักกีฬาพายเรือ ๕  ฝีพาย เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  ๒๓ (คัดเลือกภาค ๔ )   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  ทั้งทีมชายและทีมหญิง
      8. ส่งเสริมนักกีฬาพายเรือ ๕  ฝีพาย ทีมหญิง  เข้าคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์   ครั้งที่ ๒๔       
      9.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ในการจัดโครงการค่ายพัฒนา 
EQ ให้กับนักเรียน
      10.  นายวรกฤษณ์  นุ้ยพิน  นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวัสดุรีไซเคิลทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการจัดประกวดและตลาดนัดผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2555,00:00   อ่าน 5674 ครั้ง