กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดท 28 สิงหาคม 2565)
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,12:08   อ่าน 507 ครั้ง