กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดท 28 สิงหาคม 2565)
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,12:07   อ่าน 474 ครั้ง