ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big cleaning day ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ประกาศไปยังนักเรียนทุกคน
...................
ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ช่วงคาบ 8 - 9 ก่อนเลิกเรียน โรงเรียนจะจัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนและอาคารเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายของ สพฐ. จากการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
...................
ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละ
2. เตรียมผ้าขี้ริ้วมาคนละ 1 ผืน
*** อย่าลืมสวมแมส รักษาระยะห่าง
ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,15:10   อ่าน 3153 ครั้ง