ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารร่วมจิตต์และบรรพชาสามเณร ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
( จำนวน 16 รูป / ดู 1156 ครั้ง )
พิธียกเสาเอกอาคารฝีกงาน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
( จำนวน 29 รูป / ดู 1883 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2557
( จำนวน 15 รูป / ดู 1428 ครั้ง )
แจก tablet ให้กับนักเรียนชั้น ม.2
( จำนวน 8 รูป / ดู 828 ครั้ง )
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
( จำนวน 12 รูป / ดู 1040 ครั้ง )
วันสุนทรภู่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
( จำนวน 20 รูป / ดู 1336 ครั้ง )
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 16 รูป / ดู 1432 ครั้ง )
กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗
( จำนวน 19 รูป / ดู 1231 ครั้ง )
facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนเมืองหลังสวน
( จำนวน 0 รูป / ดู 755 ครั้ง )
กิจกรรมทำกระทง ปี 2555 (27-11-55)
( จำนวน 30 รูป / ดู 2231 ครั้ง )
พิธีเปิดโรงอาหาร"อาคารร่วมใจ" (55-08-09)
( จำนวน 40 รูป / ดู 2172 ครั้ง )
โครงการบรรพชาสามเณร (09-17/08/2555)
( จำนวน 56 รูป / ดู 2424 ครั้ง )
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com