ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานแผนงาน
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 749.66 KB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สามารถดาวน์โหลด "รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘" ตามไฟล้แนบ>>
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com