ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
          1. แผ่นพับฉบับที่ 1 งานประชุมผู้ปกครอง 2/2554
วารสารเมืองหลังสวน
          ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2549 (ดาวน์โหลด)
          ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (ดาวน์โหลด)
ส.ค.ส สวัสดีปีใหม่
         ปี 2550
         ปี 2551
         ปี 2552
         ปี 2553
         ปี 2554
         ปี 2555  (ดาวน์โหลด)
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com