ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานห้องสมุด
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com