ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

รูปเจดีย์มีพระปรมาภิไธยย่อ จ...อยู่ตรงกลาง

ที่ใต้ฐานเจดีย์มีอักษรย่อ ม.. โดยมีลายกนกอยู่ด้านข้างเจดีย์

ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนเมืองหลังสวน

งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com