ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กีฬาสีโรงเรียนเมืองหลังสวน
07 ส.ค. 58 ถึง 08 ส.ค. 58 โครงการศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองหลังสวนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
โทร : 077-582153 โทรสาร : 077-544320 
web master Email : webmuanglangsuan@gmail.com