ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 51 คน
ชื่อ-นามสกุล : อนัญญา มุขดี (ออย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 55 ม.13 ต..นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0843055739
อีเมล์ : ooyni087@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพัตรา ไพรเขียว (แนน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 7 ม.13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0808688385
อีเมล์ : mammw_myfriend@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาณุวิชญ์ รุ่งโรจน์พะโต๊ะ (เจมส์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 54/1ม.1 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
เบอร์มือถือ : 0828177184
อีเมล์ : jub-jub007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติพงษ์ คงเขียว (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 216 ม.13 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0835900398
อีเมล์ : bmbm9@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบ็ญจวรรณ กรรณกานนท์ (เบ็ญ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 13
ที่อยู่ : 4/11 หมู่บ้านตลาดอวยชัย 2 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์มือถือ : 0936758009
อีเมล์ : kannakanon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสางพัชรี บุญสิทธิ์ (แอม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 190 ม.9 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0857966526
อีเมล์ : Patchuree_aom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ นุ้ยเมือง (แอน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 240 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0854786414
อีเมล์ : ann_forever16455@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บูญส่ง คำเกาะหลัก (โอ๋)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 26ม6ตอ่าวนาง อ เมือง จกระบี่81000
เบอร์มือถือ : 0810861683
อีเมล์ : maeta.151@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เฉลิมศักดิ์ สังข์ทอง (ต้น)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 7/26 ถ.หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชมพร 86110
เบอร์มือถือ : 0872783459
อีเมล์ : ton_3371@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอนงค์ อ้นทอง (ยาหยี)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 149 หมู่ 11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์มือถือ : 0833904728
อีเมล์ : yiye@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ คงระบำ (เตอร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 65 ม.6 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0857936831
อีเมล์ : ืFA_LOVE_TER@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยดา ชนะพล (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 8 ม3 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0913267344
อีเมล์ : piyada_fa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม