ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พัฒน์ สงระวิ (อ๊อฟ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 12(ม.3)
อีเมล์ : songrawi-001@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทกรีนเทค อควาคัลเจอร์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาคใต้ตอนบน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 89/71 หมูบ้านไม้อิงธาร ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ม.ค. 2560,17:50 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.104.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล