ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อลิตา รัตนะ (จ๋า)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 15
อีเมล์ : ja_alita@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2559,20:50 น.   หมายเลขไอพี : 118.175.165.94


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล